15 marca br. w warszawskiej centrali ING Banku Śląskiego na Placu Trzech Krzyży krew oddało blisko 20 osób. Pracownicy mogli również zgłosić się jako dawcy szpiku.

W honorowych akcjach krwiodawstwa, organizowanych przez pracowników ING Banku Śląskiego od 2010 roku, zebrano już ponad 75 litrów krwi.

Akcje te są stałym elementem działalności społecznej ING Banku Śląskiego i cieszą się rosnącą popularnością. W zorganizowanych do tej pory kilkunastu akcjach w całej Polsce uczestniczy wielu pracowników banku. W samym 2010 roku zebrano blisko 60 litrów krwi. Również Fundacja ING Dzieciom wspiera poprzez swoją działalność liczne placówki opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na terenie całego kraju.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną częścią działań ING Banku Śląskiego. Bank aktywnie angażuje się w rozwój społeczno – ekonomiczny środowisk lokalnych i otoczenia biznesowego, w których funkcjonuje. We wszystkich przedsięwzięciach bank starannie wyważa interesy wszystkich interesariuszy i jest świadomy swojej odpowiedzialności. ING Bank Śląski znajduje się w składzie pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Źródło: ING Bank Śląski