Bank ING w ankiecie sprawdził, jak według swoich klientów będą się kształtować ceny mieszkań w kolejnym półroczu. Wyniki porównali z danymi sprzed sześciu miesięcy.

Co pół roku ING zadaje swoim klientom pytanie o ich oczekiwania względem zmian ceny nieruchomości w kolejnym półroczu. Obecne jeszcze w marcu tego roku myślenie, że mieszkania to towar, którego cena będzie ciągle rosła i rosła (zawieszone na czas kryzysu, we wrześniu zastąpiło ostrożne podejście. Zdania klientów ING Banku Śląskiego co do dalszych zmian cen są podzielone, ale częściej wskazują na spadki.

W porównaniu z marcem br. zmniejszył się udział odpowiedzi wskazujących na wzrost cen – w marcu br. wynosił on 48%, we wrześniu już tylko 30%. Wzrósł natomiast odsetek odpowiedzi przewidujących spadek cen – w marcu br. spodziewało się tego 26% respondentów, we wrześniu br. już 39%. Co więcej, w marcu najczęściej padała odpowiedź o wzroście cen o ponad 10 procent (22%. We wrześniu klienci wybierali najczęściej odpowiedź „nie zmienią się” (18% i „spadną o 0-5%” (17%.

Z wyników kwartalnej ankiety NBP przeprowadzanej wśród banków wynika, że od wielu kwartałów z jednej strony polepszają się warunki kredytu hipotecznego (poziom marż, z drugiej jednak podnoszone są kryteria udzielenia kredytu. Obraz rynku uzupełniają wyniki ankiety Komisji Europejskiej na temat intencji kupna/budowy nowego mieszkania lub domu w okresie 12 miesięcy. W przypadku Polski, od początku roku wskaźnik ten  pozostaje na najniższym poziomie odkąd dane są zbierane (od 2001 roku.

Dobrym punktem odniesienia są wyniki ankiety ING przeprowadzonej w styczniu 2009 roku, w warunkach kryzysu gospodarczego. Wtedy spadku cen oczekiwało 70% ankietowanych – we wrześniu br. 39%.  Wyniki wrześniowej ankiety sugerują więc, że mamy do czynienia z wstrzymywaniem się gospodarstw domowych od podejmowania poważniejszych decyzji w wyczekiwaniu na dalsze ożywienie gospodarcze (albo konkretniej: na poprawę domowych budżetów. W odpowiedziach nie widać zapowiedzi rychłego załamania gospodarczego, choć trudno mówić o optymizmie respondentów.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 01 – 09 września br. wśród klientów ING Banku Śląskiego korzystających z systemu bankowości internetowej ING BankOnLine. Na zadane pytanie uzyskaliśmy 27 609 odpowiedzi.

Źródło: ING Bank Śląski